Cum se scrie corect o invitație de nuntă?

Invitațiile de nuntă sunt printre cele mai grele decizii de luat în ceea ce privește pregătirile pentru eveniment, iar în febra alegerilor nenumărate puteți comite greșeli pe care nu le mai puteți corecta ulterior.

Pentru că este un subiect sensibil, odată ce treceți de pasul alegerii modelului invitației de nuntă, atenția trebuie concentrată asupra detaliilor cele mai importante, respectiv textul și corectitudinea acestuia, formula de adresare și alte mici trucuri neapărat de folosit. În acest sens vă oferim câteva sfaturi pentru a avea o invitație de nuntă ca la carte.

Câteva sfaturi în redactarea textului invitaţiei de nuntă

Primul pas în realizarea textului invitației de nuntă este stabilirea ordinii numelor mirilor, precum și modul în care vă doriți ca acestea să apară imprimate pe invitație. În general, pentru cuplurile care nu optează pentru păstrarea numelui de familie inițial se folosesc doar prenumele acestora. În cazul cuplurilor formate din persoane publice sau ale căror nume este consacrat și recunoscut într-o anumită arie de interes este important să apară numele și prenumele ambilor miri.

Urmează apoi redactarea textului invitației, iar o regulă generală în acest sens este dată de prenumele mirilor și ordinea în care acestea au fost scrise pe copertă. Nu există o regulă obligatorie în ceea ce privește ordinea de scriere a prenumelor mirilor, însă se face apel la ordinea de scriere bărbat-femeie în cazul unor evenimente cu un puternic aspect tradițional. Astfel, dacă se începe cu prenumele miresei, toate celelalte prenume folosite în textul invitației vor fi folosite în aceeași ordine, respectiv prenumele mamei/ mamelor, soacrei/ soacrelor și nașei/ nașelor. Altfel, dacă pe copertă este trecut primul mirele și apoi mireasa, toate prenumele masculine folosite în invitație vor fi trecute primele, urmate fiind de prenumele feminine.

Încă un detaliu legat de modul în care este organizată informația în textul invitației este dat de decesul părinților mirilor. Aceștia trebuie neapărat să fie scriși pe invitație, însă numele lor pot fi încadrate într-un chenar pentru a sugera trecerea în neființă a persoanei/ persoanelor.

Pasul de urmat după stabiliea detaliilor legate de ordine folosirii numelor pentru textul invitației este legat de toate informațiile ce trebuie să fie neapărat introduse în text. Astfel, fie că alegeți să mergeți pe varianta clasică a unei invitații sau alegeți o formulă de adresare ușor mai prietenească, din textul invitației nu trebuie să lipsească niciodată datele despre: locația evenimentului, data și informațiile pentru confirmarea prezenței.

O dublă verificare a corectitudinii textului după tehnoredactare

După ce toate acestea au fost bifate de pe listă, numaidecât trebuie verificată și corectitudinea textului. Din grabă, puteți să cădeți în plasa unui copy-paste aparent nevinovat și să vă treziți cu un text pentru invitație cel puțin bizar sau pe alocuri agramat. Iar cum în textul invitației nu poate fi un link de trimitere către pagina ce v-a furnizat informațiile eronate, singurii responsabili de erorile apărute vor fi chiar mirii.

De asemenea, tot legat de corectitudinea textului atragem atenția asupra folosirii diacriticelor. Deși nu este neapărat să folosiți diacritice, modul în care vor fi pronunțate numele persoanelor de pe invitație, precum și al locației poate fi ușor stâlcit sau confundat cu un altul, ceea ce va produce un disconfort și pentru invitați, dar și pentru miri/ părinți/ nași/ organizatori.

Acum, după ce toate informațiile au fost cumva așezate în pagină după un template gândit de voi sau pe care l-ați găsit pe internet, mai trebuie verificat încă o dată textul, în vederea identificării greșelilor, dar și pentru a fi siguri că invitația nu conține prea multe detalii inutile. Foarte important este ca textul invitației să fie cât mai simplu și la obiect – data căsătoriei, orele și locul pentru: cununia civilă, cununia religioasă și petrecerea în cinstea nunții.

Iarăși, dacă ne referim la locație, pentru locurile recognoscibile, ușor de identificat, textul invitației poate să facă referire numai la numele sălii de petreceri/ oficiul de stare civilă sau biserică, dar în caz contrar este nevoie de informații suplimentare, respectiv adresa.

Alte detalii de specificat în textul invitației sunt legate de tematica evenimentului. Foarte plăcut și pentru invitați, dar mai ales pentru miri este sentimentul de grup omogen, de poveste creată de miri, dar în care aleg să pășească și invitații. Dacă vă doriți un dress-code pentru eveniment această informație trebuie așadar să fie precizată în textul invitației.

Spre final, trebuie verificate detaliile minore, respectiv dacă fontul ales este unul lizibil sau nu, dacă există un text/ propoziție de mulțumire pentru invitați, precum și dacă numerele de telefon, adresele, numele mirilor, nașilor, părinților și întreg textul sunt redactare corect.

În concluzie, deși pare un lucru minor, invitația de nuntă trebuie să fie atent realizată, căci nu doar modelul grafic al acesteia o să conteze pentru invitați. Iar dacă vă doriți să integrați setul complet de papetărie pentru nuntă coordonat invitației alese, din nou, va trebui să aveți în vedere detaliile legate de corectitudinea textului și folosirea sau lipsa folosirii diacriticelor pentru text. Cel mai deranjat pentru un invitat ar putea fi un text rezultat dintr-un mix de cuvinte cu diacritice și altele lipsite de acestea, lucru destul de des întâlnit pentru textul meniului.

Important de precizat: nu dați „bun de tipar” dacă nu ați citit atent, pe litere și cu glas tare textul trimis pentru tipărire. O să aveți surpriza neplăcută de a găsi greșeli pe care până atunci nu le-ați identificat, iar acest lucru vă va afecta numai pe voi, viitorii miri.

Istoria invitatiilor de nuntă – o epopee seculară

Invitaţiile de nuntă poartă cu ele o istorie ce se întinde peste câteva secole, evoluând, aşa cum este şi normal, odată cu progresul economic şi industrial, ajungând în forma pe care o cunoaştem astăzi.

Se crede că primele apariţii ale aşanumitelor invitaţii de nuntă au fost evidenţiate sub forma unor picturi rupestre, abstracte. Cu toate că formele rudimentare sunt considerate a fi începuturi ale invitaţiilor de nuntă, istoria ulterioară a acestora este şi mai captivantă.

În era de dinaintea apariţei presei Gutenberg, invitaţiile de nuntă se transmiteau prin viu grai, de crainicii vremii. Astfel, anunţul privind uniunea dintre două persoane era făcut în piaţa publică, iar toţi cei ce auzeau vestea erau consideraţi invitaţi. În spatele acestei abordări stă faptul că marea majoritate a oamenilor ce trăiau în acele vremuri nu erau învăţaţi, nu ştiau a scrie sau a citi. Singurii învăţaţi în perioada Evului Mediu erau călugării, ce stăpâneau caligrafia, astfel încât cu timpul ei au devenit principalii furnizori” de invitaţii de nuntă pentru familiile nobiliare. Scrierea acestor invitaţii era considerată o adevărată artă, în primul rând datorită ariei restrânse de specialişti, cât şi datorită modului de scriere: pe o hârtie absorbantă, cu peniţă. De altfel, tot familiile nobiliare apelau şi la excentricităţi, astfel încât alegeau, deseori, ca blazonul familiei să fie pecetluit în ceară.

Până spre secolele XVI – XVII şi început de secol XVII, s-a recurs la alte modalităţi de a crea invitaţii de nuntă. Spre exemplu, erau utilizate şi alte metode de a „trimite” o invitaţie. La indieni, semnalele cu fum şi incripţiile în scoarţă de mesteacăn vesteau faptul că o nouă căsătorie va avea loc.

Apariţia presei Gutenberg, din 1447, a facilitat cu mult timpul de livrare al unor invitaţii, deoarece în vremea când acestea erau caligrafiate de călugării învăţaţi dura chiar şi câteva săptămâni bune până la finalizare. Presa Gutenberg era şi ea însă destul de rudimentară, invitaţiile produse având o calitate slabă, însă ceea ce le făcea mult mai căutate era faptul că preţul redus era accesibil unei mase mai mari de oameni. Printate pe hârtie absorbantă, cu un aspect uşor poros, aceste invitaţii erau lucrate pe plăcuţe de cupru gravate cu textul în oglindă, ce erau ulterior îmbibate în cerneală. Apoi, prin aplicarea hârtiei absorbante peste plăcuţele de cupru şi prin presare, textul se imprima. Astfel, numărul invitaţilor la nuntă era mai redus decât în vremea oratoriei, realizându-se o uşoară selecţie a persoanelor participante la eveniment.

Spre 1600, ziarele au devenit o formă din ce în ce mai utilizată pentru a anunţa viitoarele ceremonii de uniune ale cuplurilor, tradiţie care s-a păstrat până spre secolul al XVII-lea. După 1800 sa trecut la folosirea hârtiei din fibre de bumbac pe post de suport pentru text, iar revoluţia industrială din perioada 1800-1900 a schimbat totul, inclusiv în tehnica de producere a invitaţiilor, cu toate că modul de expediere rămăsese rudimentar. Pentru o lungă perioadă de timp, încă de la începuturile scrierii invitaţiilor de către călugări, acestea erau livrate de călăreţi, lucru care nu sa schimbat decât spre sfârşitul secolului al XIX-lea, iar cum livrarea era deficitară şi călăreţul avea de înfruntat uneori şi intemperii, în vremea respectivă se foloseau plicuri duble pentru invitaţii, astfel încât acestea să fie prezentate într-o manieră corespunzătoare destinatarului.

Deja vorbind de secolul al XIX-lea ne referim la o nouă eră şi pentru invitaţiile de nuntă. În această perioadă s-a realizat şi trecerea spre corespondenţa prin poştă, în accepţiunile cunoscute şi astăzi, în sens larg. Tehnicile de producere erau şi ele mult mai finisate, odată cu dezvoltarea industriei, astfel încât invitaţiile deveniseră accesibile chiar şi pentru clasa de mijloc. Acest lucru a produs în timp mici neplăceri, întrucât în perioada 1900-1925 aproximativ toate invitaţiile de nuntă urmăreau acelaşi model, inclusiv în ceea ce priveşte textul propriu-zis care anunţa într-o notă formală uniunea a doi oameni îndrăgostiţi.

După Al doilea Război Mondial, tocmai din cauza lipsei de unicitate a textului invitaţiilor de nuntă, Emily Post, o celebră autoare de origine americană a redactat un ghid de etichetă şi comportament adecvat, semnalând faptul că este nevoie ca fiecare persoană să respecte anumite reguli în privinţa redactării invitaţiilor de nuntă. Spre exemplu, conform volumului scris de autoare, formulările de tipul „aveţi plăcerea” nu îşi au locul în textul într-o invitaţie, ci ar trebui folosit cu stricteţe cuvântul „onoarea”. De altfel, în prezent există un site care-i poartă numele, The Emily Post Institute, ce are o rubrică specială destinată nunţilor şi etichetei pentru un astfel de eveniment de importanţă majoră. Site-ul îşi propune acum să prezinte eticheta lumii moderne, funcţionând asemeni unui ghid al comportării civilizate în societate.

Invitaţiile de nuntă au suferit multe transformări dea lungul timpului, până să ajungă în forma, culoarea, modul în care le ştim noi. În prezent, tot mai populare sunt modelele de invitaţii inedite, personalizate astfel încât să arate unicitatea evenimentului, deşi de multe ori se respectă modelul tradiţional al secolului trecut. Încetul cu încetul intră pe piaţă şi modelele digitale pentru invitaţii, mult mai uşor de transmis celor aflaţi departe.

Invitaţiile de nuntă în format fizic rămân totuşi o piesă statement şi denotă respect faţă de cei dragi, dar şi faţă de importanţa acordată evenimentului de neuitat ce urmează a fi trăi în doi. Calitatea materialelor folosite, coperta specială mată sau sidefată și invitațiile handmade sunt parte a unei noi tehnologii de producție incomparabilă cu vremurile demult apuse, invitațiile de nuntă căpătând un aspect deosebit, surprinzător. Ceea ce le face și mai frumoase în acest moment este faptul că deși au o importanță deosebită acum, acestea vor deveni, peste ani, o părticică din istoria invitațiilor de nuntă.

Papetarie nunta si botez 2 in 1

Set Complet de papetarie 2 in 1 nunta si botez

Familia este cea mai importanta si celebrarea unui eveniment nunta si botez este un motiv dublu de bucurie si sarbatoare. Un decor pentru un eveniment 2 in 1 poate fi completat cu usurinta de Setul de papetarie Ultima moda.

Disponibil in doua variante: albastru si roz, setul de papetarie va aduce un plus de culoare si de eleganta atat prin designul jucaus si amuzant folosit cat si prin calitatea superioara a hartiei folosite.

Set Complet de papetarie 2 in 1 nunta si botez
Set complet papetarie Ultima moda
Invitatie doi in unu: nunta si botez disponibila in doua variante de culoare
Invitatie Ultima moda disponibila in doua variante de culoare

Nunta pe malul marii

Set papetarie nunta Briza marii

Tema de nunta Marina se adreseaza cuplurilor care isi doresc un eveniment insorit, iubitorilor de mare si nisip, celor ce prefera un decor relaxat.

Odata cu venirea concediilor, cu totii ne dorim sa petrecem pe malul marii. Ce poate fi mai frumos decat o nunta inspirata din tematica marina, decorata cu scoici, stelute de mare si albastru marii. Va propunem un set de papetarie pentru decorul nuntiilor de vara cu tema: Briza marii.

Set papetarie nunta Briza marii
Set complet papetarie nunta Briza Marii

Un alt set potrivit acestei tematici de nunta este Setul Marin. In nuante de albastru si cu accente aurii, aceasta papetarie inglobeaza simboluri eterne ale marii: farul calauzitor, carma vasului si dungile marinaresti: Set complet marina

Aceste seturi au fost puse in scena in mod elegant in urmatoarele decoruri realizate de echipa Almira Events:

Masa decorata cu papetarie marina varianta turcoaz
Decor de nunta marina completat cu papetaria Briza marii varianta turcoaz
Decor de nunta Briza marii
Decor nunta cu tema Marea

Nunta Traditionala

Set complet de papetarie nunta Traditionala romaneasca

Motivul traditional romanesc tip ie va fi intotdeuna indragit. Am realizat un set complet de papetarie traditional pentru decorurile de nunta de tip romanesc. Materialele de buna calitate si designul curat vor adauga un plus decorului traditional ales.

Invitatie de nunta pliata atipic in 3 parti.
Invitatie de nunta Traditionala
Invitatii de nunta Traditionale realizate din cartoane premium
Invitatii de nunta Traditionale
Set complet de papetarie nunta Traditionala romaneasca
Set complet de papetarie nunta Traditionala

Decor de Poveste pentru o nunta de Poveste

Multumim frumosilor miri pentru minunatele poze ce includ papetaria de nunta Viata in roz realizata de Altfeldeinvitatii.ro. Dupa cum se poate vedea si in poze, modelul Viata in roz este foarte versatil, putand fi integrat in orice decor fara sa se tina cont neaparat de culori. In plus va aduce o nota de delicatete si unicitate decorului pe care l-ati ales. Realizate din materiale de cea mai buna calitatate, accesoriile de nunta vor fi apreciate de invitati.

Meniu Viata in roz integrat in decorul de nunta
Meniu de nunta Viata in roz
Meniu de nunta Viata in roz ce contine mancarea si bautura
Meniu de nunta Viata in roz
Place card nunta Viata in roz la nunta reala
Place card de nunta Viata in roz
Numar de masa Viata in roz integrat in decor
Numar de masa Viata in roz
Papetaria de nunta Viata in roz integrata in decorul nuntii
Papetaria de nunta Viata in roz in decor
Set complet papetarie nunta Viata in roz: invitatie, meniu, numar de masa, place card
Set complet papetarie nunta Viata in roz

Nunta de iarna: Invitatii nunta Fulgi de nea

Iarna este anotimpul ce imbraca totul in alb. Stralucirea zapezii in zare este magica si ne inconjoarea cu delicatete. Pentru cuplurile care aleg sa isi uneasca destinele in acest sezon plin de magie, am creat invitatia de nunta Fulgi de nea. Impodobita cu crengute de brad alb si cu fulgi de zapada, invitatia sintetizeaza tot farmecul acestui anotimp.

Invitatie nunta Fulgi de nea
Invitatie nunta Fulgi de nea
Invitatii de nunta imbracate de iarna: alb bleu si legate cu fungita.
Invitatii nunta Fulgi de nea

Nunta tematica: marina – Set complet papetarie Marina

Set papetarie nunta Marina

Cele mai frumoase amintiri le avem pe malul marii. Cine nu adora culoarea albastru ce se contopeste intre mare si cer? Pentru iubitorii de mare si de soare o tema de nunta potrivita este cea marina. Se pot realiza decoruri fantastice cu scoici, vase cu nisip pentru aranjamentul floral. Noi venim in intampinarea mirilor cu setul de papetarie de nunta ce poate contine: invitatia de nunta, plicul de bani, meniul, numarul de masa si oricare alt accesoriu prezent pe altfeldeinvitatii.ro, de exemplu inelul de servet.

Set papetarie nunta Marina personalizat de altfeldeinvitatii.ro
Set papetarie nunta Marina personalizat: altfeldeinvitatii.ro
Set papetarie nunta Marina
Set complet papetarie nunta Marina
Invitatie de nunta Marina culaorea navy
Invitatie de nunta marina navy
Invitatie de nunta Marina culoarea navy vedere interior
Invitatie nunta Marina navy cu textul mirilor
Invitatii de nunta tema Marina
Invitatii de nunta Marina
Invitatii de nunta Marina
Invitatii nunta Marina

 

Nunta cu tema Flori

Papetarie de nunta Shabby chic cu flori

Una dintre miresicile ingenioase de anul acesta a avut o tema de nunta minunata: flori. Am adaugat setului nostru de papetarie de nunta Shabby chic imagini cu florile: trandafir, mac, iris, ghiocel, dalie, frezie, lalea, orhidee, crin, lacramioara, iasomie, muscata, bujor, zambila, narcisa, camelie, liliac, crizantema, hortensie, gerbera, garoafa, levantica, panseluta, gladiola, magnolie si floare de colt iar rezultatul a fost unul fabulos. La fiecare floare am adaugat si o scurta descriere, cu istoria acesteia, rolul medicinal, semnificatia ei in diferite culturi si ocazia cu care sunt oferite. Astfel, fiecare masa a purtat numele si imaginea unei flori, reprezentand un moment distractiv pentru invitati, care au descoperit de unde provin florile si curiozitati legate de acestea. Decorul de nunta a fost colorat si original prin papetaria de nunta Shabby chic adaptata temei flori din toata lumea. Am folosit materiale de cea mai buna calitate si atentie la detalii.

Papetarie de nunta Shabby chic cu flori
Papetaria de nunta Shabby chic personalizata cu flori pentru tema cu acelasi nume
Meniuri Shabby chic cu flori
Meniurile de nunta Shabby chic cu flori

Set complet papetarie nunta Dulce pretuire

Set complet nunta Dulce pretuire

Pentru invitatia de nunta Dulce pretuire am realizat setul de papetarie de nunta astfel incat sa poata fi decorata cu usurinta sala unui eveniment memorabil. De asemnea, alegand setul complet de papetarie Dulce pretuire veti avea un design unitar atat la invitatii cat si la papetaria de eveniment. Nuantele de somon, corai, roz si maro sunt perfecte pentru tema florala trandafiri si bujori.

In cazul invitatiei de nunta avem 2 variate: Invitatia cu buzunar si 2 carduri (confirmare, calendar save the date, orientare – harta, poza miri etc.) sau invitatia fara buzunar. Se poate comanda in orice combinatie, in functie de preferinte.

Numarul articolelor de papetarie (plic de bani, meniu, numar de masa) depinde de mai multi factori individuali: numarul de persoane care vor confirma participarea, marimea mesei si numarul de persoane de la fiecare masa in parte etc. Din acest motiv seturile de papetarie nu pot fi comandate in cantitati standard, predefinite. Indiferent insa de cantitate, setul va infrumuseta orice decor, reprezentand un detaliu de neignorat.

Set complet nunta Dulce pretuire
Set complet de papetarie nunta Dulce pretuire
Invitatie Dulce pretuire cu buzunar si 2 carduri
Varianta invitatiei Dulce pretuire cu buzunar interior in care se afla 2 carduri
Invitatia de nunta fara buzunar
Varianta invitatiei Dulce pretuire fara buzunar